Säätiön synty ja toiminta

TOP-Säätiö on toiminut varsinaissuomalaisen tieteen, taiteen ja kulttuurin tukijana jo 37 vuotta. Säätiön keskeisiin ajatuksiin on alusta alkaen kuulunut omalta osaltaan kantaa vastuuta yhteiskunnasta tukemalla nimenomaan paikallisia tutkijoita, taiteilijoita ja opiskelijoita.

TOP-Säätiön perustajana Turun Seudun Osuuspankki antoi 400 000 markan peruspääoman säätiölle toiminnan aloittamiseen 27.2.1985. Oikeusministeriö antoi säätiölle perustamisluvan ja vahvisti säännöt 9.4.1985 ja 27.6.1985 säätiö merkittiin säätiörekisteriin. Toimintansa alussa säätiö sai lahjoituksia ja varoja kerättiin muun muassa myymällä lahjoituksena saatuja juhlakaramelleja.

TOP-Säätiön säännöissä todetaan, että sen tarkoituksena on tukea ja edistää apurahojen muodossa tieteellistä tutkimus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa sekä suomalaista taidetta. Varsinaisen tarkoituksensa lisäksi säätiö voi myöntää stipendejä lahjakkaiden opiskelijoiden tukemiseksi.

Yli kolmekymmenvuotisen olemassaolonsa aikana säätiö on jakanut stipendejä ja apurahoja kaikkiaan yli kahden miljoonan euron arvosta.