Hakeminen

TOP-Säätiön stipendit sekä tieteen ja taiteen apurahat ovat haettavissa pe 20.8.2021 alkaen. Hakuaika päättyy 30.9.2021. TOP-Säätiöltä on mahdollista hakea kohdeapurahaa, työskentelyapurahaa tai näiden yhdistelmää.

Linkki hakujärjestelmään löytyy sivun alaosasta.

Stipendien ja apurahojen myöntäminen

Stipendejä myönnetään pääasiassa turkulaisissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opintojen alkuvaiheessa oleville 1. ja 2. vuoden opiskelijoille. Tiedeapurahoja myönnetään pääasiassa turkulaisissa yliopistoissa tutkimusta tekeville jatko-opiskelijoille. Tiedeapurahoja myönnetään pääasiassa humanististen-, yhteiskunta-, luonnon-, oikeus- ja kauppatieteiden tukemiseen. Tällä hetkellä TOP-Säätiö ei rahoita lääketieteellistä tutkimusta. Taideapurahoja myönnetään pääasiassa Turun seudulla toimiville taiteen tekijöille ja toimijoille.

Stipendihakemuksen käsittely ja päätöksenteko

Elo-syyskuussa haettavista stipendeistä päätetään vuosittain loka-marraskuussa pidettävässä säätiön hallituksen kokouksessa. Stipendin saajille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse ja saajien nimet julkaistaan säätiön nettisivuilla.

Apurahahakemuksen käsittely ja päätöksenteko

Elo-syyskuussa haettavista hapurahoista päätetään vuosittain loka-marraskuussa pidettävässä säätiön hallituksen kokouksessa. Apurahan saajille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse ja saajien nimet ja apurahan kohde julkaistaan säätiön nettisivuilla.

Apurahan saajien on vuoden sisällä apurahan saamisesta annettava säätiön hallitukselle kirjallinen selvitys apurahan käytöstä.

Tietosuoja

Stipendien ja apurahan hakijoiden henkilötiedoista muodostuu rekisteri, jonka tietoja käytetään ainoastaan hakuprosessissa. Huomioithan myös, että apurahan saajien tiedot ilmoitetaan verottajalle TOP-Säätiön toimesta.

Stipendihakemusten liitteiden toimitus

Hakemuksen liitteeksi on jätettävä:

  1. Selvitys opintomenestyksestä (jäljennös opintosuoritusotteesta, viimeinen todistus tai edellisen oppilaitoksen päästötodistus, pääaineen opettajan tai rehtorin lausunto on myös suotava). Ensimmäistä vuotta opiskelevan on pyydettävä todistus oppilaitoksen kansliasta siitä, että opiskelee kyseisessä oppilaitoksessa.
  2. Muut mahdolliset liitteet, joilla hakija katsoo olevan merkitystä stipendin haussa.

Apurahahakemusten liitteiden toimitus

Hakemuksen liitteeksi on jätettävä:

  1. Tutkimus- tai hankesuunnitelma, suositukset
  2. Muut mahdolliset liitteet, joilla hakija katsoo olevan merkitystä apurahan haussa.

Apurahajärjestelmään pääset TÄSTÄ.