Hakeminen

TOP-Säätiön tieteen ja taiteen apurahojen seuraava hakuaika alkaa syksyllä 2024.

Apurahojen myöntäminen

Apurahoja jaetaan tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn. Tieteellisiä apurahoja myönnetään pääasiassa turkulaisissa yliopistoissa humanististen-, yhteiskunta-, luonnon-, oikeus- ja kauppatieteiden sekä tekniikan alan tutkimusta tekeville jatko-opiskelijoille. Tällä hetkellä TOP-Säätiö ei rahoita lääketieteellistä tutkimusta. Taiteellisia apurahoja myönnetään pääasiassa Turun seudulla toimiville taiteen tekijöille ja toimijoille.

Apurahahakemuksen käsittely ja päätöksenteko

Elo-syyskuussa haettavista apurahoista päätetään vuosittain loka-marraskuussa pidettävässä säätiön hallituksen kokouksessa. Apurahan saajille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse ja saajien nimet ja apurahan kohde julkaistaan säätiön nettisivuilla.

Apurahan saajien on vuoden sisällä apurahan saamisesta annettava säätiön hallitukselle kirjallinen selvitys apurahan käytöstä.

Tietosuoja

Apurahan hakijoiden henkilötiedoista muodostuu rekisteri, jonka tietoja käytetään ainoastaan hakuprosessissa. Huomioithan myös, että apurahan saajien tiedot ilmoitetaan verottajalle TOP-Säätiön toimesta.

Apurahahakemusten liitteiden toimitus

Hakemuksen liitteeksi on jätettävä:

  1. Tutkimus- tai hankesuunnitelma, suositukset
  2. Muut mahdolliset liitteet, joilla hakija katsoo olevan merkitystä apurahan haussa.