FAQ

Milloin voin hakea apurahaa ja milloin ne jaetaan?

Apurahaa voi hakea sähköisellä hakemuksella vuosittain elo-syyskuussa. Hakuaika päättyy syyskuun lopulla ja hakemukset käsitellään loka-marraskuussa. Hallituksen kokous päättää saajista loka-marraskuun kokouksessa, jonka jälkeen päätökset ilmoitetaan saajille kirjeitse ja saajien nimet julkaistaan säätiön nettisivuilla.

Minkälaisia summia apurahoja on mahdollista hakea?

TOP-Säätiö jakaa vuosittain pääasiassa noin 1000-5000 euron suuruisia kannustusapurahoja. Erityisen ansiokkaisiin hankkeisiin voidaan apurahoja myöntää 10 000 euroon asti. Vuosittain jaettavissa olevat varat ovat yhteensä noin 200 000 euroa.

Mitä rajoituksia apurahojen haussa on?

Apurahoja jaetaan tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn. Tieteellisiä apurahoja myönnetään pääasiassa turkulaisissa yliopistoissa humanististen-, yhteiskunta-, luonnon-, oikeus- ja kauppatieteiden sekä tekniikan alan tutkimusta tekeville jatko-opiskelijoille. Tällä hetkellä TOP-Säätiö ei rahoita lääketieteellistä tutkimusta. Taiteellisia apurahoja myönnetään pääasiassa Turun seudulla toimiville taiteen tekijöille ja toimijoille.

Mitä liitteitä tarvitaan, kun haetaan tiedeapurahaa?

Tavallisimmat liitteet ovat tutkimussuunnitelma, CV sekä suosittelijoiden lausunnot.

Millaisia liitteitä tarvitaan, kun haetaan taideapurahaa?

Tavallisimmat liitteet ovat hankesuunnitelma, CV tai toimintakertomus, suosittelijoiden lausunnot sekä mahdolliset työnäytteet.

Miten hakemuksen liitteet tulee toimittaa?

Liitteet lisätään sähköisen hakemuksen loppuun jpeg-, jpg tai pdf muodossa.Yksittäinen tiedosto saa olla korkeintaan 4 megatavun kokoinen. Liitteet toimitetaan hakemuksen yhteydessä sähköisesti.

Minkälainen selvitys apurahan käytöstä tulee toimittaa?

Apurahan saajien on vuoden sisällä apurahan saamisesta annettava säätiön hallitukselle kirjallinen selvitys apurahan käytöstä. Ohjeet selvityksen tekemiseen toimitetaan apurahan saajille apurahan myöntämisen jälkeen.

Apurahahakemusten liitteet

Hakemuksen liitteeksi on jätettävä:

  1. Tutkimus- tai hankesuunnitelma, ansioluettelo, suosittelijoiden lausunnot
  2. Muut mahdolliset liitteet, joilla hakija katsoo olevan merkitystä apurahan haussa.