FAQ

Milloin voin hakea stipendiä / apurahaa ja milloin ne jaetaan?

Stipendiä tai apurahaa voi hakea sähköisellä hakemuksella vuosittain elo-syyskuussa. Hakuaika päättyy syyskuun lopulla ja hakemukset käsitellään loka-marraskuussa. Hallituksen kokous päättää saajista loka-marraskuun kokouksessa, jonka jälkeen päätökset ilmoitetaan saajille kirjeitse ja saajien nimet julkaistaan säätiön nettisivuilla.

Minkälaisia summia apurahoja ja stipendejä on mahdollista hakea?

TOP-Säätiö jakaa vuosittain pääasiassa noin 1000-5000 euron suuruisia kannustusapurahoja ja noin 750 euron suuruisia opiskelijastipendejä. Erityisen ansiokkaisiin hankkeisiin voidaan apurahoja myöntää 10 000 euroon asti. Vuosittain jaettavissa olevat varat ovat yhteensä noin 200 000 euroa.

Mitä rajoituksia stipendien ja apurahojen haussa on?

Stipendejä myönnetään pääasiassa turkulaisissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opintojen alkuvaiheessa oleville 1. ja 2. vuoden opiskelijoille. Tiedeapurahoja myönnetään pääasiassa turkulaisissa yliopistoissa tutkimusta tekeville jatko-opiskelijoille. Tiedeapurahoja myönnetään pääasiassa humanististen-, yhteiskunta-, luonnon-, oikeus- ja kauppatieteiden tukemiseen. Taideapurahoja myönnetään pääasiassa Turun seudulla toimiville taiteen tekijöille ja toimijoille. Tällä hetkellä TOP-Säätiö ei rahoita lääketieteellistä tutkimusta.

Mitä liitteitä tarvitaan, kun haetaan stipendiä?

Tavallisimmat liitteet ovat selvitykset opintomenestyksestä (jäljennös opintosuoritusotteesta, viimeinen todistus tai edellisen oppilaitoksen päästötodistus, pääaineen opettajan tai rehtorin lausunto on myös suotava). Ensimmäistä vuotta opiskelevan on pyydettävä oppilaitokselta todistus opintojen aloittamisesta.

Mitä liitteitä tarvitaan, kun haetaan tiedeapurahaa?

Tavallisimmat liitteet ovat tutkimussuunnitelma, CV sekä suosittelijoiden lausunnot.

Millaisia liitteitä tarvitaan, kun haetaan taideapurahaa?

Tavallisimmat liitteet ovat hankesuunnitelma, CV tai toimintakertomus, suosittelijoiden lausunnot sekä mahdolliset työnäytteet.

Miten hakemuksen liitteet tulee toimittaa?

Liitteet lisätään sähköisen hakemuksen loppuun jpeg-, jpg tai pdf muodossa.Yksittäinen tiedosto saa olla korkeintaan 4 megatavun kokoinen. Liitteet toimitetaan hakemuksen yhteydessä sähköisesti.

Minkälainen selvitys apurahan käytöstä tulee toimittaa?

Apurahan saajien on vuoden sisällä apurahan saamisesta annettava säätiön hallitukselle kirjallinen selvitys apurahan käytöstä. Ohjeet selvityksen tekemiseen toimitetaan apurahan saajille apurahan myöntämisen jälkeen.

Stipendihakemusten liitteet

Liitteet toimitetaan sähköisen hakuportaalin kautta.

Hakemuksen liitteeksi on jätettävä:

  1. Selvitys opintomenestyksestä (jäljennös opintosuoritusotteesta, viimeinen todistus tai edellisen oppilaitoksen päästötodistus, pääaineen opettajan tai rehtorin lausunto on myös suotava). Ensimmäistä vuotta opiskelevan on pyydettävä todistus oppilaitoksen kansliasta siitä, että opiskelee kyseisessä oppilaitoksessa.
  2. Muut mahdolliset liitteet, joilla hakija katsoo olevan merkitystä stipendin haussa.

Apurahahakemusten liitteet

Hakemuksen liitteeksi on jätettävä:

  1. Tutkimus- tai hankesuunnitelma, ansioluettelo, suosittelijoiden lausunnot
  2. Muut mahdolliset liitteet, joilla hakija katsoo olevan merkitystä apurahan haussa.