Hakeminen

TOP-Säätiö kohdentaa erityisen apurahahaun taiteen ammattilaisille, joiden työtilannetta ja tuloja koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on äkillisesti ja vakavasti  heikentänyt. Tuki myönnetään ensisijaisesti lyhyinä apurahoina freelance-taiteilijoille. Apurahaa voivat hakea sekä yksityishenkilöt että työryhmät. Erityishaussa jaettavalla 100.000 eurolla TOP-Säätiö haluaa tukea Turun seudulla toimivia taiteen harjoittajia poikkeustilanteen yli.

Taideapurahojen erityishaku on päättynyt. Hakemukset käsitellään toukokuun aikana ja hakijoille ilmoitetaan päätöksistä toukokuun loppuun mennessä.

Seuraava hakuaika alkaa elokuussa 2020.

Stipendien ja apurahojen myöntäminen

Stipendejä myönnetään pääasiassa turkulaisissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opintojen alkuvaiheessa oleville 1. ja 2. vuoden opiskelijoille. Tiedeapurahoja myönnetään pääasiassa turkulaisissa yliopistoissa tutkimusta tekeville jatko-opiskelijoille. Tiedeapurahoja myönnetään pääasiassa humanististen-, yhteiskunta-, luonnon-, oikeus- ja kauppatieteiden tukemiseen. Tällä hetkellä TOP-Säätiö ei rahoita lääketieteellistä tutkimusta. Taideapurahoja myönnetään pääasiassa Turun seudulla toimiville taiteen tekijöille ja toimijoille.

Stipendihakemuksen käsittely ja päätöksenteko

Elo-syyskuussa haettavista stipendeistä päätetään vuosittain marras-joulukuussa pidettävässä säätiön hallituksen kokouksessa. Stipendin saajille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse ja saajien nimet julkaistaan säätiön nettisivuilla.

Apurahahakemuksen käsittely ja päätöksenteko

Elo-syyskuussa haettavista hapurahoista päätetään vuosittain marras-joulukuussa pidettävässä säätiön hallituksen kokouksessa. Apurahan saajille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse ja saajien nimet ja apurahan kohde julkaistaan säätiön nettisivuilla.

Apurahan saajien on vuoden sisällä apurahan saamisesta annettava säätiön hallitukselle kirjallinen selvitys apurahan käytöstä.

Tietosuoja

Stipendien ja apurahan hakijoiden henkilötiedoista muodostuu rekisteri, jonka tietoja käytetään ainoastaan hakuprosessissa. Huomioithan myös, että apurahan saajien tiedot ilmoitetaan verottajalle TOP-Säätiön toimesta.

Stipendihakemusten liitteiden toimitus

Hakemuksen liitteeksi on jätettävä:

  1. Selvitys opintomenestyksestä (jäljennös opintosuoritusotteesta, viimeinen todistus tai edellisen oppilaitoksen päästötodistus, pääaineen opettajan tai rehtorin lausunto on myös suotava). Ensimmäistä vuotta opiskelevan on pyydettävä todistus oppilaitoksen kansliasta siitä, että opiskelee kyseisessä oppilaitoksessa.
  2. Muut mahdolliset liitteet, joilla hakija katsoo olevan merkitystä stipendin haussa.

Apurahahakemusten liitteiden toimitus

Hakemuksen liitteeksi on jätettävä:

  1. Tutkimus- tai hankesuunnitelma, suositukset
  2. Muut mahdolliset liitteet, joilla hakija katsoo olevan merkitystä apurahan haussa.