Hakeminen

Vuoden 2018 stipendien ja apurahojen haku on nyt auki

Pääset täyttämään hakemuksen tämän linkin kautta: https://top-saatio.apurahat.net/ Stipendien ja apurahojen hakuaika päättyy 30.9.

Tee hakemus »

Stipendihakemuksen käsittely ja päätöksenteko

Stipendeistä päätetään vuosittain marras-joulukuussa pidettävässä säätiön hallituksen kokouksessa. Stipendin saajille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse ja saajien nimet julkaistaan säätiön nettisivuilla.

Apurahahakemuksen käsittely ja päätöksenteko

Apurahoista päätetään vuosittain marras-joulukuussa pidettävässä säätiön hallituksen kokouksessa. Apurahan saajille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse ja saajien nimet  ja apurahan kohde julkaistaan säätiön nettisivuilla.

Apurahan saajien on vuoden sisällä apurahan saamisesta annettava säätiön hallitukselle kirjallinen selvitys apurahan käytöstä.

Tietosuoja

Stipendien ja apurahan hakijoiden henkilötiedoista muodostuu rekisteri, jonka tietoja käytetään ainoastaan hakuprosessissa. Huomioithan myös, että apurahan saajien tiedot ilmoitetaan verottajalle TOP-Säätiön toimesta.

Stipendihakemusten liitteiden toimitus

Hakemuksen liitteeksi on jätettävä:

1. Selvitys opintomenestyksestä (jäljennös opintosuoritusotteesta, viimeinen todistus tai edellisen oppilaitoksen päästötodistus, pääaineen opettajan tai rehtorin lausunto on myös suotava). Ensimmäistä vuotta opiskelevan on pyydettävä todistus oppilaitoksen kansliasta siitä, että opiskelee kyseisessä oppilaitoksessa.

2. Muut mahdolliset liitteet, joilla hakija katsoo olevan merkitystä stipendin haussa.

Apurahahakemusten liitteiden toimitus

Hakemuksen liitteeksi on jätettävä:

1. Tutkimus- tai hankesuunnitelma, suositukset

2. Muut mahdolliset liitteet, joilla hakija katsoo olevan merkitystä apurahan haussa.