Apurahan saaneet 2004

TOP-SÄÄTIÖN TIEDEAPURAHAN SAAJAT 2004

FL Joanna Anckar, Åbo Akademi
FL Janne Harjula, Turun yliopisto
FM Mikko Joronen, Turun yliopisto
tutkija Eeva Kuntsi-Reunanen, Turun Kauppakorkeakoulu
fil.yo Liisa Laukkanen, Turun yliopisto
kasvatust. Maisteri Satu Merenluoto, Turun yliopisto
VTM Katriina Silvander, College of Europea Belgia
VTM, oik.kand Veikko Vahtera, Turun yliopisto
KTT Martti Vihanto, Turun Kauppakorkeakoulu

TOP-SÄÄTIÖN TAIDEAPURAHAN SAAJAT 2004

Heini Aho
Taru Elfving
Anna Puikko
Turun Piirustusseura
Eveliina Kytömäki
Tritonuksen Laulajat ry