Usein kysyttyä

Milloin voin hakea stipendiä / apurahaa ja milloin ne jaetaan?

Stipendiä tai apurahaa voi hakea sähköisellä hakemuksella vuosittain elo-syyskuussa. Hakuaika päättyy syyskuun lopulla ja hakemukset käsitellään loka-marraskuussa. Hallituksen kokous päättää saajista marras-joulukuun kokouksessa, jonka jälkeen  päätökset ilmoitetaan saajille kirjeitse ja saajien nimet julkaistaan säätiön nettisivuilla.

 

Minkälaisia summia apurahoja ja stipendejä on mahdollista hakea?

TOP-Säätiö jakaa vuosittain pääasiassa noin 1000-5000 euron suuruisia kannustusapurahoja ja noin 500 euron suuruisia opiskelijastipendejä. Erityisen ansiokkaisiin hankkeisiin voidaan apurahoja myöntää myös suurempia summia. Vuosittain jaettavissa olevat varat ovat yhteensä noin 100 000 euroa.

 

Mitä rajoituksia stipendien ja apurahojen haussa on?

Stipendejä myönnetään pääasiassa turkulaisissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opintojen alkuvaiheessa oleville 1. ja 2. vuoden opiskelijoille. Tiedeapurahoja myönnetään pääasiassa turkulaisissa yliopistoissa tutkimusta tekeville jatko-opiskelijoille. Tiedeapurahoja myönnetään pääasiassa humanististen-, yhteiskunta-, luonnon-, oikeus- ja kauppatieteiden tukemiseen. Taideapurahoja myönnetään pääasiassa Turun seudulla toimiville taiteen tekijöille ja toimijoille.

 

Mitä liitteitä tarvitaan, kun haetaan stipendiä?

Tavallisimmat liitteet ovat selvitykset opintomenestyksestä (jäljennös opintosuoritusotteesta, viimeinen todistus tai edellisen oppilaitoksen päästötodistus, pääaineen opettajan tai rehtorin lausunto on myös suotava). Ensimmäistä vuotta opiskelevan on pyydettävä oppilaitokselta todistus opintojen aloittamisesta.

 

Mitä liitteitä tarvitaan, kun haetaan tiedeapurahaa?

Tavallisimmat liitteet ovat tutkimussuunnitelma, CV sekä suosittelijoiden lausunnot.

 

Millaisia liitteitä tarvitaan, kun haetaan taideapurahaa?

Tavallisimmat liitteet ovat hankesuunnitelma, CV tai toimintakertomus, suosittelijoiden lausunnot sekä mahdolliset työnäytteet.

 

Miten hakemuksen liitteet tulee toimittaa?

Liitteet lisätään sähköisen hakemuksen loppuun joko pdf. tai doc.-muodossa. Mahdolliset lisäliitteet sekä kuva-, ääni- ja videonäytteet tulee lähettää sopivassa muodossa postitse. Suosittelijoiden lausunnot voi lähettää erikseen postitse tai sähköpostitse top-saatio@op.fi. Otamme haussa huomioon vielä 30.9. Suomessa postileimatut lähetykset.

 

Minkälainen selvitys apurahan käytöstä tulee toimittaa?

Apurahan saajien on vuoden sisällä apurahan saamisesta annettava säätiön hallitukselle kirjallinen selvitys apurahan käytöstä. Vapaamuotoinen selvitys mahdollisine liitteineen tulee toimittaa yhtenä sähköisenä viestinä/tiedostona osoitteeseen top-saatio@op.fi.