Synty ja toiminta

TOP-Säätiö on toiminut varsinaissuomalaisen tieteen, taiteen ja kulttuurin tukijana jo 30 vuotta. Säätiön keskeisiin ajatuksiin on alusta alkaen kuulunut omalta osaltaan kantaa vastuuta yhteiskunnasta tukemalla nimenomaan paikallisia tutkijoita, taiteilijoita ja opiskelijoita.

TOP-Säätiön säännöissä todetaan, että sen tarkoituksena on tukea ja edistää apurahojen muodossa tieteellistä tutkimus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa sekä suomalaista taidetta. Varsinaisen tarkoituksensa lisäksi säätiö myöntää stipendejä lahjakkaiden opiskelijoiden tukemiseksi.

Kolmekymmenvuotisen olemassaolonsa aikana säätiö on jakanut stipendejä ja apurahoja kaikkiaan yli 1 116 000 euron arvosta.